ثبت شرکت آراکس

اعتماد شما ، پشتوانه ما
تخصص ما ، رمز موفقیت شما

کار گروه حقوقی آراکس

خدمات تخصصی آراکس

ثبت انواع شرکتها

مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد داشته باشند به منظور استفاده توانمندی های یکدیگر از قبیل سرمایه ، تخصص  و راه اندازی یک کار تجاری و یا غیرتجاری به صورت مشترک را شروع نمایند در گام اول می بایست شرکتی را با مشخص کردن میزان سهام و وظایف اعضاء به ثبت برسانند با استناد به قانون تجارت شرکتها به قالبهای مختلفی از قبیل : با مسئولیت محدود ، سهامی خاص و سهامی عام، تضامنی ، تعاونی وشرکتهای نسبی تقسیم بندی میشوند که تشریفات ثبت  هر  یک  از آنها به طرق گوناگون می باشد. متقاضیان ثبت شرکتهای تجاری با توجه به نوع فعالیت خود میتوانند قالب ثبتی مناسبی را انتخاب نمایند. کارگروه حقوقی آراکس میتواند شما را در این زمینه راهنمایی نماید.شرکت با مسئولیت محدود: شرکت بازرگانی است که از دو نفر سهامدار بالای 18 سال تشکیل می شود    شرکت سهامی خاص : شرکت بازرگانی است که از 3نفر سهامدار (شخص حقیقی یا حقوقی) و 2 نفر بازرس اصلی و علی البدل تشکیل می شود.موسسات غیرتجاری :شرکتی است که برای انجام امور خدماتی که در قانون تجارت نام برده شده تاسیس میگردد به عنوان مثال اموری همچون موسسات حقوقی ، موسسات فرهنگی و هنری و... شرکت تعاونی:شرکتی است که به دو صورت تعاونی تولید و تعاونی مصرف با حداقل 7 سهامدار به تاسیس میگردد. باید بدانید برای تاسیس شرکت تعاونی ابتدا باید هیئت موسس تشکیل گردد.

ثبت شرکت

ثبت علامت تجاری (برند)

در ادبیات حقوقی و ثبتی با استناد  به قوانین ثبت علامت تجاری به هر نشانی که بتواند کالا یا خدماتی که یک بنگاه تولیدی را از محصول دیگر بنگاههای تولیدی متمایز کند علامت تجاری (برند) گفته میشود. ثبت برند تجاری حمایت های قانونی را برای مالکین در مقابل اشخاص سودجو  ممکن می سازد این امر به این  معنی  می باشد که حق  استفاده  انحصاری از یک آرم، نشان تجاری و لوگو برای  مدت  10سال در اختصاص  مالک  آن قرار  میگیرد و  هیچ شخص ثالثی نمیتواند از آرم  بدون  اجازه  مالک از آن استفاده نماید و مالکین این حق را دارا می باشند که با پرداخت هزینه های مقرر شده علامت تجاری خود را تمدید نمایند. علائم تجاری میتوانند به دو صورت فارسی و یا غیرفارسی (لاتین) به ثبت برسانند که برای هر دو حالت شرایط گوناگونی را طبق قانون ثبت علامت تجاری در نظر گرفته شده است. کارگروه حقوقی آراکس میتواند شما را در این زمینه راهنمایی نماید. ثبت نشان تجاری: در حقیقت وجه تمایز بین کالا خدمات بنگاههای اقتصادی از یکدیگر می باشد  ثبت آرم یا لوگو: تجاری لوگو در حقیقت ویترین مصور  یک فعالیت تجاری محسوب می شود ثبت علامت تجاری: نشان هایی هستند که برای شناخته شدن کالا و خدمات تولیدی به ثبت میرسد. ثبت برند تجاری:چنانچه قصد دارید کسب و کار موفقی را راه اندازی نمایید باید برند تجاری خود را به مصرف کنندگان معرفی نمایید که این امر مستلزم ثبت آن از طریق مراجع قانونی می باشد.                                                                                                                     

ثبت علامت تجاری 

صورتجلسه تغییرات شرکت

بعد از اتمام پروسه ثبت شرکت با توجه به اختیارات مندرج در اساسنامه موسسین و سهامداران قادر هستند تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایند.این تغییرات با جمع آوری مدارک مورد نیاز و طی مدت مقرر شده  در اداره ثبت شرکتها به صورت آگهی تغییرات به سرانجام میرسد باید بدانید آگهی تغییرات در حقیقت تصمیماتی است که توسط سهامداران و اعضاء هئیت مدیره عموما در مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد این تصمیمات شامل تغییر آدرس  دفترمرکزی ،انحلال شرکت ، تغییر سهام شرکت، افزایش یا کاهش سرمایه . آگهی تغییرات به منظور اطلاع رسانی جامع در روزنامه رسمی کل کشور انتشار می یابد .کارگروه حقوقی آراکس میتواند شما را در این زمینه راهنمایی نماید. تغییر آدرس دفترمرکزی :چنانچه بعد از اتمام فرآیند ثبت شرکت قصد داشته باشید محل فعالیت خود را تغییر دهید می بایست صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده خود را مبنی بر تغییر آدرس دفتر مرکزی تنظیم نمایید. انحلال شرکت : در صورتی که شرکت به ثبت رسیده نتواند به فعالیتهای مندرج در اساسنامه شرکت خود ادامهدهد با تصمیم هیئت مدیره و یا دادگاه میتوانند شخصیت حقوقی خود را با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده منحل نمایند.افزایش سرمایه شرکت:هیئت مدیره شرکت چنانچه تصمیم ه افزایش سزمایه شرکت خود را داشته باشند با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تصویب آن توسط کلیه اعضا و سهامداران صورتجلسه مربوطه را تنظیم می نمایند.

صورتجلسه تغییرات شرکت 

شرایط ثبت شرکت

یکی از اولین اقدام هایی که معمولا برای ثبت شرکت  برای مدیران و مسولین یک شرکت پیش می آید این است که چه شرایطی نیاز است که یک شرکت را در موسسه های ثبت شرکت ثبت نمود .
شرایط ثبت شرکت در کرج
قبل از هر اقدامی می بایست نوع فعالیت خودرا مشخص نمایید این امر به شما کمک میکند تا قالب ثبتی مناسب را انتخاب نمایید. در گام بعدی 5 نام شرکت خود را با نوجه به اولویت مشخص می نمایید حال نوبت به ثبت سامانه ای از طریق سایت اداره ثبت شرکتها موسسات غیرتجاری می رسد این امر مستلزم تجربه و تخصص می باشد.                               

شرایط ثبت شرکت 

  اطلاعات تکمیلی در خصوص خدمات ثبتی و حقوقی_اداری

       کلیه فعالیتهای ثبتی و حقوقی از قوانین مندرج در قانون تجارت تبعیت میکند شما میتوانید برای کسب اطلاع در این زمینه مقالات ذیل را مطالعه فرمایید