ثبت برند در دنیای تجارت گامی بلند برای کسب و کار به حساب می آید و همچنین در بازار تجارت بین المللی نیز بسیار مهم میباشد به طور کلی برند عاملی است که مشتریان و خدمات گیرنده شما را با ان تشخیص خواهد داد.ثبت برند باعث میشود محصول و خدمات شما متمایز از دیگر محصولات و خدمات باشد و هم چنین از سو استفاده در امان باشد.

با ثبت برند مشتری را از گمراهی برای کالا یا خدمات شما از نمونه های مشابه یاری میکنید که این باعث حمایت از تولیدات یا خدماتتان می گردد.

ثبت برند و هم چنین لوگویی که متناسب با آن طراحی می کنید شما و جایگاهتان را در بازار تجارت داخلی و همچنین تجارت بین المللی تثبیت می نماید و هر بار دیدن برندتان باعث می شود به راحتی قابل شناسایی برای مشتری باشید.

ثبت برند باعث میشود محصول و خدمات شما متمایز از دیگر محصولات و خدمات باشد و همچنین از سو استفاده در امان باشد.

با ثبت برند مشتری را از گمراهی برای کالا یا خدمات شما از نمونه های مشابه یاری میکنید که این باعث حمایت از تولیدات یا خدماتتان می گردد.

ثبت برند و همچنین لوگویی که متناسب با آن طراحی می کنید شما و جایگاهتان را در بازار تجارت داخلی و هم چنین تجارت بین المللی تثبیت می نماید و هر بار دیدن برندتان باعث می شود به راحتی قابل شناسایی برای مشتری باشید.

توجه: ثبت برند اعتبار خاصی برای یک شرکت یا مجموعه خدماتی به همراه خواهد داشت.

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند

1.تکمیل دو رونوشت اظهارنامه علامت.
2.مدارک هویت متقاضی.
الف- اشخاص حقیقی: رونوشت شناسنامه و کارت ملی.
ب-  اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی ، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء.
3.مدارک نماینده قانونی: در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی ( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4.ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در اندازه های 10×10 سانتی متر.
5. در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند الزامی است.
6. ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال: جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و...الزامی است.
7. استفاده از حق تقدم: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر تا6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوطه به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت 15روز از آن تاریخ تسلیم نمایند.
8. رونوشتی از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار.
9. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی.

مزایای ثبت برند

 1. ثبت برند برای محصولات و شرکت و خدمات شما ایجاد شهرت و وجه می کند.
 2.  ثبت برند شرکت ها را تشویق می کند تا در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
 3.  ممکن است ثبت برند دارایی و سرمایه ارزشمند کسب و کار باشند.
 4.  ثبت برند ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.
 5.  ثبت برند جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی است.
 6.  با ثبت برند اجازه استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند.
 7.  ثبت برند ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت ها هستند.
 8.  ثبت برند می تواند برای سهامداران ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و سبب افزایش درآمد شرکت شود.
 9.  با ثبت برند می توان تفویض اجازه ی استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده را به شرکت های ثالث داد که می تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت یا شخص به وجود آورد و یا اساس انعقاد یک موافقت نامه ی اعطای نمایندگی فروش باشد.
چگونه تبلیغات خود را توسط ثبت برند حفاظت نماییم ؟

برای بسیاری از مردم این سوال پیش میاید چگونه از تبلیغات خود حفاظت نماییم ؟پاسخ این سوال بسیار راحت است. مسلما بهترین و مطمئن ترین راه برای حفاظت از کسب و کارمون ثبت برند در کرج می باشد. 

اولین گام برای ثبت برند در کرج انتخاب یک مشاور و متخصص کاردان در کرج می باشد. گروه ثبت برند آراکس یکی از معتبرترین گروه های ثبتی در زمینه ثبت شرکت و برند می باشد.

موسسه حقوقی آراکس با داشتن کادری تخصصی در زمینه ثبت برند و برند سازی می تواند راهنمای مطمئن شما در ثبت برند باشد.برند نامی است که در دنیای تجارت شما را با آن می شناسند.

هزینه ها و مدت زمان ثبت برند

هزینه های ثبت برند درکرج شامل تعرفه هایی می باشد که تنظیم شده و معین است این هزینه ها عبارتست از هزینه حق الثبت ، حق الچاپ دونوبت آگهی روزنامه رسمی ، حق صدور گواهی ثبت برند.  همچنین حق الوکاله وکیلی که امور ثبت برند را پیگیری نموده و برند مورد نظر را ثبت می نماید.

ردیف حقیقی (ریال)

حقوقی ( ریال )

1
حق ثبت اظهارنامه به ازاء یک طبقه ( ثبت برند ، علامت ، علائم تجاری و نشان لوگو تجاری )
 
  200.000 400.000
1-1
هر طبقه اضافی ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان ، لوگوی تجاری)
 
  20.000 40.000
2 حق ثبت علامت به ازاء یک طبقه ( ثبت برند ، علامت ، علائم تجاری و نشان و لوگو تجاری )
  1.200.000 2.400.000
2-1 حق ثبت هر طبقه اضافی ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )
  100.000 200.000
3 حق ثبت تمديد دوره هاي ده ساله ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان ولوگوی تجاری)
  معادل حق ثبت علامت معادل حق ثبت علامت
4 جريمه تاخير در تمديد  ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )
  معادل نصف حق ثبت علامت معادل نصف حق ثبت علامت
5 هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره برداري يا اعراض ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )
  50.000 100.000
6 حق ثبت انتقال قراردادي و قهري به ازاء هر طبقه ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) (با هر تعداد كالا و خدمات)
  100.000 200.000
6-1 حق ثبت انتقال براي هر طبقه اضافي ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )
  50.000 100.000
7 حق ثبت مجوز بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاء يك طبقه  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) (با هر تعداد كالا و خدمات)
  100.000 200.000
7-1 حق ثبت اجازه بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاي هر طبقه اضافي ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )
  50.000 100.000
8 هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )
  50.000 100.000
9 حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهر ه برداري ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )
  50.000 100.000
10 حق ثبت تغييرات  ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )  (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره برداري)
  50.000 100.000
11 حق ثبت تغييرات  ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )  (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره برداري)
  100.000 200.000
12 هزينه رونوشت مصدق  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )
  50.000 100.000
13 هزينه اخذ تاييديه تسليم اظهارنامه يا صدورگواهي نامه  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )
  15.000 30.000
14 هزينه رسيدگي به اعتراض به رد  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )
  500.000 750.000
15 هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي  ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری)
  1.500.000 300.000
16 وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )
  3.000.000 4.500.000
17 هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي به عنوان اداره مبدا  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری)
  200.000 400.000

مدت زمان ثبت برند نیز برای مرحله اول 35-40 روز و در کل زمان ثبت برند  3-4 ماه می باشد.

مدت اعتبار برند ثبت شده به موجب ماده ی 14 قانون ثبت علایم تجاری ده سال تعیین شده است و تمدید اعتبار آن برای دوره های بعدی با شرایط ملزومه بلامانع است.

علامت ثبت شده در ایران از تاریخ تسلیم اظهارنامه مورد حمایت قرار می گیرد و مدت اعتبار ثبت ده سال است ولی صاحب علامت می تواند هر ده سال به ده سال تقاضای تجدید ثبت علامت را بنماید.

ماده ی 20 آیین نامه ثبت علایم مقرر می دارد:

هر صاحب علامت یا قایم مقام یا نماینده قانونی او می تواند ثبت علامت را تا شش ماه بعد از انقضاء مدت اعتبار آن هر ده سال یک بار تجدید نماید.

مراحل ثبت برند در کرج

برای مطالعه و کسب اطلاعات لازم درباره مراحل ثبت برند می توانید با موسسه حقوقی پایش تماس بگیرید.

ثبت آراکس جهت ارائه خدمات ثبت برند در کرج در خدمت شما متقاضیان محترم است همچنین با تماس با مشاوران  موسسه حقوقی آراکس  در خصوص هزینه و زمان ثبت برند در کرج می توانید اطلاعات تکمیلی کسب نمایید لذا در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با موسسه حقوقی آراکس تماس بگیرید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
دقت در ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

موسسه حقوقی آراکس

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

مشاوره آنلاین ثبت شرکت در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه ثبتی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • محمد نصیری

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی آراکس بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس هست.