026-32545432


021-26655997


 

 

شعبه کرج

شعبه تهران

 

 

ثبت تغییرات شرکت مسئولیت محدود

ثبت برند در کرج - ثبت تغییرات شرکت در کرج > مقالات منو  > ثبت تغییرات شرکت مسئولیت محدود

ثبت تغییرات شرکت مسئولیت محدود

توضیحاتی در خصوص ثبت تغییرات شرکت مسئولیت محدود

برای انجام تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج می بایست صورتجلسه مجمع فوق العاده تنظیم و به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد و سپس مراحل پیگیری اداری تا به درج  رسیدن آگهی تغییرات انجام گردد. لازم به ذکر است که بسته به نوع تغییر ممکن است  تعداد آگهی ها متفاوت باشد.
شرکت با مسئولیت محدود نوع دیگر از شرکت های تجاری است که در سایر مقالات مقررات مربوط به ثبت آن را بیان کردیم.در این قسمت برآنیم که به توضیح و تشریح نحوه ی ثبت تغییرات در این نوع شرکت بپردازیم.
شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصل از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات مذکور در ذیل اقدام کنند. متخصصین و کارشناسان گروه ثبتی آراکس در زمینه ی هرگونه تغییرات در شرکت شما عزیزان آماده ی خدمت رسانی هستند لذا جهت آشنایی با مراحل و شرایط آن هر کدام از تغییرات مزبور جداگانه ذکر می شود.

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

الف)تغییر محل شرکت
ب)تغییر نام شرکت
ج)تغییر موضوع شرکت و الحاق به موضوع شرکت
د)نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء
ط)تغییر و اصلاح مواد اساسنامه

گروه ثبتی آراکس

گروه ثبتی آراکس

تغییر محل شرکت در کرج
-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.
-در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته ارائه شود.
-چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند بایستی وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صدر صورتجلسه تنظیمی درج شود.
-صورتجلسه تنظیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع توسط احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت به اداره ثبت شرکت ها تحویل و نسبت به ثبت آن اقدام و بعد از پرداخت هزینه های قانونی،ذیل ثبت دفتر را امضا خواهد نمود.
تغییر نام شرکت مسئولیت محدود در کرج
_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
_ تنظیم صورتجلسه و امضای کلیه شرکا با قید نمودن میزان سهم الشرکه خود در شرکت.
_چنانچه مجمع فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شود ارائه مدارک مثبته و رعایت تشریفات دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت ضروری است.
_ انتخاب و عنوان نمودن نام اعضای هیأت نظار در صورت جلسه در صورتی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد.
_ امضای صورتجلسه توسط هیأت نظار.
_ مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://sherkat.ssaa.ir جهت اعلام درخواست تغییر نام به اداره محترم ثبت شرکت ها
_ارسال مدارک از طریق پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه پذیرش
_امضاء ذیل دفاتر ثبت پس از موافقت مسئول مربوطه
_ ثبت آگهی
تغییر موضوع شرکت و الحاق به موضوع شرکت با مسئولیت محدود در کرج
-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود.
-چنانچه موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز خاص از مراجع ذیصلاح باشد،به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و برگ استعلام اخذ و به مرجع مربوطه تحویل و در ظرف مهلت مقرر جواب استعلام را اخذ و همراه با صورتجلسه تحویل اداره ثبت خواهد شد.
-دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی امضا خواهد شد.
-نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود
مدارک مورد نیاز
1.ارائه مدارک مثبته دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء
2.ارائه فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت سهامی می شوند ضروری است.
3.اخذ و ارائه مفاصا حساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکت ها(سازمان امور مالیاتی کشور)الزامی است.
4.صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء در کرج
_تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه
_چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد انتخاب هیات نطار و قید نام آن ها در بالای صورت جلسه
_کلیه شرکاء اعم از کسانی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده و کسانی که جدیداَ وارد شرکت شده اند باید ذیل صورت جلسه را امضاء نمایند.
_اگر شرکائی که از شرکت خارج می شوند دارای سمت در هیات مدیره باشند،از شرکای جدید الورود مایل به عضویت در هیات مدیره باشند با تنظیم صورتجلسه دیگر نسبت به انتخاب اعضا و تعیین سمت اقدام خواهد شد و چنانچه شرکاء جدید مایل به عضویت نباشند در صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و اصلاح اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد.
_طبق قانون انتقال سهم الشرکه می بایست به موجب سند رسمی انجام گیرد لذا هر یک از شرکاء که بخواهند سهم الشرکه خود را انتقال دهند می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و با ارائه موافقت نامه یا صورت جلسه مجمع اقدام نمایند.
_شرکایی نیز که از شرکت خارج شده اند می بایست شخصاَ یا توسط وکیل رسمی خود _با ارائه وکالت نامه رسمی _ضمن مراجعه به اداره ثبت ذیل دفتر ثبت را امضاء نمایند.
گروه ثبتی آراکس درطول دوره فعاليت خود افتخار همکاري با سازمان ها و ارگانهاي دولتي و خصوصي مختلفي داشته و همواره رعايت اصل مشتري مداري و کسب رضايت کامل مشتري از اهداف اصلي اين شرکت بوده است.
متخصصین و کارشناسان گروه ثبتی آراکس در زمینه ی هرگونهگروه ثبتی آراکس شما عزیزان آماده ی خدمت رسانی هستند،پس فرصت را از دست ندهید…

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید