026-32545432


021-26655997


 

 

شعبه کرج

شعبه تهران

 

 

تنظیم صورتجلسه شرکتها در کرج

ثبت برند در کرج - ثبت تغییرات شرکت در کرج > مقالات منو  > تنظیم صورتجلسه شرکتها در کرج

تنظیم صورتجلسه شرکتها در کرج

 توضیحاتی در خصوص تنظیم صورتجلسه انواع شرکتهای تجاری در کرج

کلیه شرکتهای ثبت شده در اساسنامه خود این اختیار را دارند که پس از ثبت، تغییراتی را برحسب نیاز در شرکت خود ایجاد نمایند.این کار با  تنظیم صورتجلسه شرکتها در کرج امکانپذیر می گردد. شرکتهای نام برده در قانون تجارت جهت تنظیم صورتجلسه به 6 دسته تقسیم میشوند که عبارتند از:

1. تنظیم صورتجلسه شرکتهای سهامی

2. تنظیم صورتجلسه شرکتهای با مسئولیت محدود

3. تنظیم صورتجلسه شرکتهای تضامنی

4. تنظیم صورتجلسه شرکتهای مختلط سهامی و غیرسهامی

5. تنظیم صورتجلسه شرکتهای نسبی

6. تنظیم صورتجلسه شرکتهای تعاونی.

به منظور ثبت تغییرات تنظیم صورتجلسه شرکتها در کرج باید انجام شود که امری تخصصی می باشد و پس از انجام آن باید صورتجلسه شرکتها در کرج  به همراه سایر مدارک شرکت بهادار ثبت شرکتهای کرج ارسال شود.

جهت تنظیم صورتجلسه شرکتها در کرج توسط موسسه ثبتی حقوقی آراکس  با تخصص فراوان برای شما انجام می پذیرد.

گروه ثبتی آراکس

گروه ثبتی آراکس

صاحبین سهام شرکت ها هرگونه تغییرات مورد درخواست خود اعم از انتخاب مدیر ، بازرس یا بازرسین ، تغییر و یا انتخاب روزنامه کثیر الانتشار ، تصویب ترازنامه ، تغییرات در اساسنامه ، کاهش و افزایش سرمایه ، انحلال شرکت و نحوه تصفیه حساب آن را باید توسط مجمع عمومی فوق العاده ویا عادی بطور فوق العاده و یا در صورت تفویض اختیار برخی به هیئت مدیره در غالب صورتجلسه به سازمان ثبت شرکت ها اعلام نمایند .بعد از تنظیم صورتجلسه شرکتها در کرج ثبت صورت جلسه شرکت و دریافت آگهی تغییرات الزاما باید نسبت به ثبت در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار اقدام شود.
اکثر تغییراتی که در شرکتها می تواند انجام شود عبارتند از:*افزایش سرمایه*کاهش سرمایه*ورود شریک جدید*خروج شریک جدید*تغییر موضوع*تغییر آدرس در یک واحد ثبتی یا در واحد ثبتی دیگر*الحاق به موضوع*تغییر نام شرکت*نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه برای ارائه صورت جلسات به اداره ثبت شرکتها در استان البرز نیاز است که تصمیمات اخذ شده و تغییرات مورد نظر در صورتجلسه قید گردد اگر فقط شرکتی نیاز به تحریر صورتجلسه دارد و خود قصد پیگیری کار خود را در اداره ثبت شرکتها ی کرج دارد ، گروه ثبتی آراکس این خدمات را ارائه می دهد.

ثبت شرکت وبرند آراکس

ثبت شرکت وبرند آراکس

ثبت و تنظیم صورتجلسات شرکتها در کرج

پس از اخذ تصمیمات بر حسب نوع مجمع و تنظیم آن با توجه به موارد فوق الذکر باید به سامانه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمود و ضمن ورود مشخصات متقاضی و یا وکیل او و مشخص کردن نوع تصمیم و نوع مجمع سایر اطلاعات خواسته شده را وارد نمود سپس با پذیرش نهایی اطلاعات ثبت تغییرات برای اداره ثبت شرکتها ارسال می شود و پس از آن باید با مراجعه به سایت از تاییدیه ثبت نام خود مطلع شوید که البته به شکل پیامک نیز برای شخصی که شماره همراهش در ثبت سامانه وارد شده است ارسال می شود پس از این تاییدیه شما باید مدارک لازم اعم از مدارک شناسایی شرکا و مدارک ثبتی شرکت را به همراه دو نسخه از صورتجلسه که به امضا شرکا رسیده است را را به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید . البته در این مرحله ممگن است اطلاعات ثبت نامی شما تایید نشده باشد ، که در این صورت بر حسب ایرادات وارد شده باید نسبت به رفع ایراد اقدام کنید. این اخطار ممکن است پس از ارسال مدارک نیز به شما اعلام شود که معنی آن اینست که مدارکتان ناقص بوده است که در این صورت باید ضمن رفع نقص ارسال مجدد انجام دهید و چنانچه مدارک شما تایید شد با رجوع به سازمان ثبت یک نسخه از صورتجلسه را که به امضا و مهر اداره ثبت شرکت رسیده است را تحویل بگیرید و جهت چاپ آن در روزنامه رسمی مبادرت ورزید. ثبت شرکت آراکس در تمام این مراحل جهت تنظیم صورتجلسه  شرکتها در کرج راهنمای شما عزیزان است .

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید