026-32545432


021-26655997


 

 

شعبه کرج

شعبه تهران

 

 

صورتجلسه تغییر اعضا هیئت مدیره

ثبت برند در کرج - ثبت تغییرات شرکت در کرج > مقالات منو  > صورتجلسه تغییر اعضا هیئت مدیره

صورتجلسه تغییر اعضا هیئت مدیره

لزوما بسیاری از شرکتها بعد از ثبت شرکت در کرج نیازمند تغییر اعضا هیئت مدیره خود دارند، که این مسئله توسط شرکا یا سهامداران انجام خواهد پذیرفت. در بسیاری از شرکتها در استان البرز شرایط بواسطه خیلی از مسائل ایجاب میکند تا در هیئت مدیره خود تغییرات ایجاد نمایند و گروه ثبتی آراکس بطور کاملا تخصصی در شهر کرج و سایر شهرهای استان البرز این مسئله را برای شما مرتفع خواهد نمود.

چرا گروه ثبتی آراکس در کرج برای ثبت تغییرات شرکت شما مناسب است؟

گروه ثبتی آراکس به عنوان یکی از با سابقه‌ترین مجموعه های ثبت شرکت در کرج با بیش از 7 سال سابقه ی خدمات ثبتی و اداری است. مراحل ثبت صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت ها در کرج در کمترین زمان و در اسرع وقت توسط کارشناسان متخصص این گروه در کرج انجام و ثبت می گردد.

صورتجلسه تغییر اعضا هیئت مدیره

صورتجلسه تغییر اعضا هیئت مدیره

ثبت صورتجلسه تغییر اعضا هیئت مدیره در کرج

اعضای هیئت مدیره در شرکتهای مسئولیت محدود حداقل 2 نفر و در شرکتهای سهامی خاص حداقل 3 نفر می باشد که سمتهایی مانند مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره ، نائب رئیس هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره اصلی ، عضو هیئت مدیره علی البدل از جمله این سمتها هستند که طبق قانون تجارت مشخص گردیده است.

بر طبق قانون در کنار صورتجلسات مربوط به ورود شریک ، خروج شریک ،نقل و انتقال سهم الشرکه یا سهام صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره جهت معرفی هیئت مدیره جدید تنظیم می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره

  • کلیه مدارک ثبتی شرکت به همراه روزنامه های تأسیس و تغییرات شرکت
  • مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره (کپی برابر اصل شده دفتر خانه اسناد رسمی)

جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره رسمیت دارد و تصمیمات آن ها نیز با اکثریت آرا حاضرین در جلسه اتخاذ می گردد مگر اینکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد. ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره را اساسنامه تعیین می کند.ولی در هرحال یک سوم اعضای هیات مدیره می توانند چنانچه ظرف یک ماه از جلسه قبلی هیات مدیره تشکیل نشده باشد راساَ از اعضاء برای تشکیل جلسه دعوت بعمل آور آورند.بموجب ماده 123 برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد.در صورت جلسات هیات مدیره نام مدیران حاضر و غایب قید می شود و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات نیز با قید تاریخ منعکس می گردد.چنانچه هر یک از مدیران با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورتجلسه قید شود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید