026-32545432


021-26655997


 

 

شعبه کرج

شعبه تهران

 

 

مراحل ثبت تغییرات شرکت در کرج

ثبت برند در کرج - ثبت تغییرات شرکت در کرج > مقالات منو  > مراحل ثبت تغییرات شرکت در کرج

مراحل ثبت تغییرات شرکت در کرج

عموما افراد پس از ثبت شرکت در کرج نیازمند تغییرات گوناگونی هستند که برای اعمال هر یک از این تغییرات نیاز به تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت داریم. و پس از تنظیم صورتجلسه باید برای ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج اقدام نمود. این تغییرات میتوانند شامل مواردی مانند تغییر آدرس شرکت در استان البرز ( یعنی واحد ثبتی یکسان مانند یک قسمت از شهر کرج به قسمتی دیگر و یا کرج به هشتگرد) و یا از استان البرز به یک استان دیگر باشند. گروه ثبتی آراکس در شهر کرج با داشتن کادری با تجربه تمامی مراحل ثبت تغییرات شرکت شما را انجام خواهد داد. گروه ثبتی آراکس مفتخر است سالیان متمادی در زمینه ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج مشغول به فعالیت بوده و این خود گواه کیفیت انجام کلیه کارها توسط ما می باشد.

مراحل ثبت تغییرات شرکت در کرج

مراحل ثبت تغییرات شرکت در کرج

نحوه ثبت تغییرات شرکت در کرج :

تغییرات شرکت ها عموما در سه مجمع انجام میگیرد:

 • مجمع عمومی عادی
 • مجمع عمومی فوق العاده
 • هیئت مدیره

پس از تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج، کلیه سهامداران یا اعضا امضا می نمایند. برای ارسال صورتجلسات به اداره ثبت شرکتها استان البرز ابتدا باید ثبت سامانه ای صورتجلسات را انجام داد. و پس از آن صورتجلسات را به اداره ثبت شرکتها استان البرز پست نمود. کارشناسان اداره پس از بررسی صورتجلسات، در صورت تایید آگهی ثبت تغییرات را صادر می نمایند.

نحوه تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج :

کلیه تغییرات شرکت در مجامع شرکت انجام میگیرد که حدود اختیارات هر مجمع را بیان می نماییم:

مجمع عمومی عادی سالیانه یا بطور فوق العاده

 • ترازنامه مالی سالیانه
 • تصویب سود قابل تقسیم
 • انتخاب و تعیین سمت اعضا هیئت مدیره و در شرکتهای سهامی انتخاب بازرسین
 • وضعیت حق امضا

مجمع عمومی فوق العاده: هرگونه تغییرات در بندهای اساسنامه

 • ورود یا خروج شریک
 • نقل و انتقال سهام
 • افزایش سرمایه
 • کاهش سرمایه
 • تغییر موضوع شرکت
 • و غیره

مجمع هیئت مدیره

 • انتخاب اعضا هیئت مدیره
 • وضعیت حق امضا
 • اصلاح موضوع شرکت
 • آگهی دعوت
 • تغییر آدرس و شعبه

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید