026-32545432


021-26655997


 

 

شعبه کرج

شعبه تهران

 

 

راهنمای انتخاب نام برای شرکت

راهنمای انتخاب نام برای شرکت

راهنمای انتخاب نام برای شرکت یکی از ارکان مهم برای ثبت و تآسیس شرکت ما می باشد . چرا که با دار بودن نامی زیبا در راستای ثبت شرکت به نقاط بالفعل وبالقوه در تمامی فعالیت های بازریابی دسترسی پیدا کرده و با انتخاب نام شرکت درست یک گام بزرگ در حوضه کسب و کار خود بر می دارید . در راهنمای انتخاب نام برای شرکت باید به نکاتی که در ذیل شرح داده شده توجه کنید :
1-برای انتخاب نام خود از کلمات لاتین استفاده نکنید .
2- هیچ گونه مقایرت یا منافاتی با رفتارهای اسلامی نداشته باشد .
3- در راهنمای انتخاب نام شرکت باید از اسامی خاص استفاده شود نه عام .
4- خودداری کردن از عنوانهایی مانند شاهد _ ایثارگر _ و غیره زیرا که این اسامی جزو نامهای انحصاری سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد .
5- خوداری از عنوان های جغرافیایی و یا اسامی خانوادگی
متقاضیان محترم در امور ثبتی شرکت باید به این نکته توجه داشته یاشند که حتما از اسامی خاص برای نام شرکت خود استفاده کنند چرا که از ملزومات قانون تجارت در ثبت شرکت می باشد . ودر رابطه با اسامی خاص متقاضیان باید به این نکته خوب توجه داشته باشند که که اسمی برای شرکت خود انتخاب کنند که باعث رد شدن از سمت اداره ثبت شرکتها نشود . برای اطلاع داشتن و راهنمایی متقاضیان در رابطه با راهنمای انتخاب نام شرکت میتوان تعریفی از نام شرکت به صورت جامع داشت .
در تعریف از نام باری شرکت می توان گفت که اسم در واقع کلمه ای است که رابطه مستقیم با نهاد جمله دارد و برای توجیه و دلالت آ ن برای شخص یا حیوان و یا اشیاء یا توجه به مفهومی اشاره می شود . اسامی منقسم می شوند به اسامی عام ؛ اسامی خاص . که در تعریف اسم عام می شود اذعان داشت که این نوع از اسم بر تمامی افراد و مفاهیم و اشیاء را در بر می گیرد .
به طور مثال : خورشید ؛ مرد ؛ کتاب
ولی اسم خاص اسمی می باشد که منحصرا به یک فرد یا شیئ اشاره داره و خیلی از موارد را در بر نمی گیرد .

در تقسیم بندی اسامی خاص باید عنوان کرد:
نامهایی چون حسین ، مهتاب ؛ حمید ، که مربوط به نام انسان می شود در راهنمای انتخاب نام شرکت کاربردی ندارد و موجب عدم تأیید نام شما می شود . یا اسامی که مربوط به اماکن مختلف جغرافیایی می شود مانند؛ گرگان سبلان ، البرز
یا نامهایی مانند : ایران ، ملت ، شهید ، آزاده ، فامیلی ، تکنولوژی ، کلینیک ، دکوراسیون ، کاشانه

آراکس بهترین مرکز ثبت شرکت در کرج

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید