شهر کرج یکی از کلان شهرهای ایران و همچنین مرکز استان البرز است. در حال حاضر پس از شهرهای تهران، مشهد، اصفهان به عنوان چهارمین شهر پرجمعیت ایران به شمار می‌رود. شهر کرج پس از تهران بزرگ‌ترین شهر مهاجرپذیر ایران است و همچنین جمعیت این شهر نسبت به سایر شهرهای بزرگ ایران جوان‌تر است.

همین امر یک دلیل بسیار مهم برای رونق موسسات مختلفی است که در شهر کرج مشغول کارهای مختلفی مانند خدمات، فرهنگی، آموزشی و غیره می باشد. شهر کرج یکی از شهرهایی ست که جمعیت سن جوان آن بسیار زیاد می باشد و برای رفع نیازهای این جوانان ثبت موسسه در کرج بسیار حائز اهمیت است. 

آشنایی با گروه ثبتی آراکس در کرج

گروه ثبتی آراکس با هدف مشاور تخصصی در زمینه ثبت شرکت در کرج و موسسات و امور اداری شرکتهای هموطنان عزیز و اتباع دیگر کشورها با تمرکز ویژه بر پورتال سازمانی و خدمات الکترونیک وابسته به تکنولوژیهای نرم افزاری روز آغاز نموده.

گروه ثبتی آراکس از بدو تاسیس با بهره گیری از استانداردها و متدهای جدید تولید نرم افزار و با پشتوانه تیم فنی متشکل از حقوقدانان و متخصصینی با تجربه و کارشناسان و وکلای دادگستری مجرب توانسته است پرونده های بیشماری را به سرانجام رسانده و با رضایت 97% درصدی مشتریان ادامه راه دهد.

ما از ابتدای فعالیت خود و با اتکا به دانش، تخصص و تجربه کارشناسان و وکلای خود توانسته ایم بیش از 30000 پرونده موفق را بر اساس پیگیری تخصصی و دانش روز خود با بهره گیری از دانش روز و نرم افزارهای هوشمند جامع خود به ثبت برسانیم.

گروه ثبتی آراکس قدمی بزرگ در همیاری امور ثبتی شما برداشته و با مشاورات حضوری رایگان و نیز مدیریت زمان و هزینه شما راه را برایتان تسهیل میبخشد

 ثبت موسسه در کرج

مؤسسه مرکزی است که با هدف معین توسط بخش عمومی یا خصوصی قرار دارد که به فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی میپردازد و طرف معامله واقع میشود . موسسه غیرتجاری در کرج به جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی،ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل میگردد و تشکیل دهندگان آن ها ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

موسسات غیر تجاری در کرج به دو قسمت تقسیم می شوند:

 1. موسساتی که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.
 2. موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد

مزایای ثبت موسسه در کرج

 1. زمانی که موسسه ای ثبت می شود همه ی قراردادهایی که میان شرکا بسته می شود رسمی می باشد و بعدا هیچ کدام یک از شرکا قادر نمی باشند همانند اسناد غیررسمی از وجود اساسنامه و شرکتنامه و تصمیم های دیگری که ثبت می شود اظهار بی اطلاعی کنند و یا به اشکالاتی که در خصوص اسناد غیررسمی امکان دارد وارد شود استناد کنند.
 2. موسسه قادر است منشا آثار و اعمال و مصدر معامله های مالی و اقتصادی گردد.
 3. زمانی که موسسه ای منحل و یا ورشکسته شود با مقررات و قوانین خاصی به اوضاع مالی آن رسیدگی می گردد.از نظر اشخاصی که با موسسه معامله می کنند ثبت موسسه امری مهم و با اهمیت شمرده می شود که بدون مراجعه نمودن به آن قادر به انجام معامله نمی باشند.
 4. شخصی که قرارداد مهمی را با موسسه ای می بندد،باید مطلع باشد که سرمایه و دارایی موسسه چقدر است و اختیار مدیران موسسه تا چه اندازه ای است و در نهایت قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی چقدر است. در هر شرکتی مواد مهم و لازم آن در روزنامه های کثیرالانتشار چاپ و منتشر می گردد تا همه از آن باخبر باشند،مضاف برآن به گونه ای که در بیشتر مناطق رایج است هر شخص خارجی حتی در صورتی که در ظاهر ذینفع نباشد هم قادر است به پرونده ای که جهت ثبت شرکت تشکیل شده است مراجعه کند و از محتویات آن اطلاعات کسب کند.

در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .

مراحل ثبت موسسه در کرج 

 1. نمونه اظهارنامه ثبت موسسه کامل کرده و توسط شرکا امضا نموده.
 2. کامل نمودن فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط شرکا .
 3. تنظیم و امضای کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکا.
 4. چند نمونه نام انتخابی در نظر گرفته شود و به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد .
 5. پس از تعیین نام به قسمت ارجاع ادایه ثبت شرکتها مراجعه و ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه به موضوع فعالیت موسسه چنانچه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد عند اللزوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفی می شود.
 6. پس از وصول و ارائه مجوز لازم (در رابطه با موضوع موسسه) ممیز ثبت شرکتها بشرط عدم وجود نقص مدارک، متقاضی را جهت پرداختی حق الثبت به حسابداری راهنمایی و مسئول حسابداری با توجه به سرمایه موسسه و تعیین مبلغ حق الثبت متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به بانک ملی ایران هدایت و پس از پرداخت وجه مذکور و ارائه فیش پرداختی به حسابداری ، حسابدار اقدام به ممهور نمودن تقاضانامه متقاضی می کند و ممیز مربوط دستوی ثبت را صادر و متقاضی به قسمت ثبت شرکتها مراجعه می نماید .
 7. در قسمت ثبت شرکتها پیش نویس آگهی تاسیس تهیه شده پس از امضای رئیس اداره ثبت شرکتها و تایپ آگهی مربوط ، متقاضی مجددا به قسمت ثبت شرکتها مراجعه و پس از احراز هویت توسط مسئول قسمت از متقاضی ذیل ثبت دفتر(اصالتا یا وکالتا)امضا اخذ می نماید و سپس یک نسخه از مدارک (اساسنامه ، صورتجلسه ، تقا ضانامه)که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها می باشد به متقاضی تسلیم می گردد و متقاضی به دبیر خانه اداره مراجعه و پرونده را تحویل داده، یک برگ آگهی تایپ شده را به اداره کل دفتر روابط عمویم و امور بین الملل(قسمت دایره آگهی ها )برده و پس از تعیین مبلغ جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار به بانک مراجعه و همراه فیش پرداخت شده به دبیرخانه مراجعه می کند . پس از امضای نسخ تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکتها در این مرحله آگهی صادر و دو نسخه تایپی به متقاضی تحویل می گردد . یک نسخه جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ونسخه دیگر همراه فیش پرداختی به قسمت دایره آگهی ها جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار داده می شود.

در این مرحله کار ثبت موسسه پایان یافته است .

مدارک لازم جهت ثبت موسسه در کرج

 1. اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت‌ها استان البرز.
 2. تنظیم اساسنامه حداقل در ٢ جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکاء.
 3. تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در ٢ نسخه.
 4. فتوکپی صفحه اول شناسنامه وکارت ملی شرکاء ودرصورت داشتن توضیح درشناسنامه یک کپی ازآن.
 5. اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه.
 6. در صورت لزوم حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است.
 7. قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می‌باشد.
 8. امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد الزامی است.

این احتمال وجود دارد که در امور ثبت موسسه با مشکل و یا موردی مواجه شوید در صورت مواجه شدن می توانید با موسسه حقوقی آراکس تماس بگیرید و از تجربیات مشاوران و کارشناسان ما بهره مند شوید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
دقت در ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

موسسه حقوقی آراکس

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

مشاوره آنلاین ثبت شرکت در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه ثبتی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • محمد نصیری

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی آراکس بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس هست.