هر گاه دو یا چند نفر با دیدگاه مشابه و هدف معین می باشند با اجتماع آنها شرکت تشکیل می شود.ولی برای تشکیل شرکت باید یکسری مراحل اداری و قانونی پشت سر گذاشته شود تا بتوان آن را مکتوب کرد و در دفاتر اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند.

بنا به ماده 20 قانون تجارت شرکت‌های تجاری به ۷ نوع قسمت می شوند:

 1. شرکت‌سهامی (خص و عام).
 2. شرکت با مسئولیت محدود.
 3. تضامنی.
 4. مختلط سهامی.
 5. مختلط غیر سهامی.شرکت نسبی.
 6. شرکت تعاونی تولید و مصرف.

در تهران اداره ثبت شرکتها مسئول ثبت این شرکت می باشد و در شهرستان بر عهده اداره ثبت مرکزی می باشد.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مطابق ماده 95 قانون تجارت در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت.

مطابق ماده 94 قانون تجارت حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.

مطابق ماده 109قانون تجارت در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد. هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.

با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت حداقل سرمایه به منظور ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال می باشد.

هنگامی شرکت با مسئولیت محدود می تواند تشکیل شود که:

 1.  شرکا دارای اهلیت و رضایت باشند.
 2. موضوع شرکت تجاری باشد.
 3. موضوع شرکت مشخص باشد و برخلاف قانون نباشد.
 4. موضوع شرکت برای معامله مشروع باشد و قرارداد شرکت با نظم عمومی مخالفت نداشته باشد.

البته موارد فوق الذکر تحقق شرایط خاص قرارداد شرکت تجاری هم لازم است تا شرکت با مسئولیت محدود قادر به تشکیل شود.

مدارک لازم برای تأسیس شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود: بنا به ماده 27 قانون تجارت شرکتی که فی ما بین دو یا چند نفر جهت کارهای بازرگانی شکل می گیرد و در این شرکت سرمایه به سهام قسمت نمیشود و شرکا به مقدار سرمایه خود در برابر بدهی های شرکت مسئولیت بر عهده دارند.اسنادی که برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مورد نیاز است:

 1.  تقاضانامه در دو نسخه.
 2. صورت شرکتنامه در دو نسخه.
 3. اساسنامه در دو نسخه.
 4. صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین در دو نسخه.
 5. مدارک شناسایی مؤسسین و در صورتی که هیأت مدیره از میان شرکا نباشد مدارک شناسایی اعضاء هیأت مدیره که کپی برابر اصل شده باشد مورد لزوم می باشد.چنانچه افراد حقوقی موسسین شرکت باشند باید آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی قید شده باشد همچنین معرفی نامه وکیل .

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

هرگاه درخواست کننده اراده کرد یکی از شرکتها را به ثبت برساند با مراجعه به حسابداری اداره پس از خرید اسناد لازم آنها را تکمیل کرده و اسناد را در یک پوشه قرار می دهد و مجدداً به حسابداری رفته و جهت انتخاب ایم یک فیش دریافت کرده وبا مراجعه به شعبه بانک ملی اداره که مختص کارهای ثبتی می باشد مبلغ فیش را واریز می کند. شرکت‌های تعاونی و موسسات دارای فیش انتخاب اسم نمی باشند.

درخواست کننده بر روی برگه اسامی مورد تقاضای خود مکتوب می کند سپس پرونده به کارشناس بازرس تسلیم می شود  وی محتویات پرونده و تکمیل اسناد را وارسی کرده پس از آن پرونده به اپراتوهای کامپیوتر ارجاع می شود. اپراتورها محتویات پرونده من جمله مشخصات اساسنامه، شرکت نامه، تقاضانامه و صورت جلسات را ثبت کامپیوتری می کند سپس به درخواست کننده تحویل داده می شود .متقاضی بوسیله ی کد تقاضا می تواند به محتویات پرونده خود در مراحل گوناگون اداری دسترسی داشته باشد.

درخواست کننده با پرونده به قسمت انتخاب اسم رفته کارشناس مربوطه اسامی مورد تقاضا را در کامپیوتر سرچ می کند .با تعیین یک اسم با اولویت برای متقاضی کارشناس پرونده معین خواهد شد و بوسیله ی کامپیوتر محتویات پرونده برای کارشناس تاسیس فرستاده می شود و در همان زمان درخواست کننده به همراه اصل پرونده نزد کارشناس خواهد رفت.

کارشناس تأسیس وظیفه دارد با در نظر گرفتن نوع شرکت محتویات و اسناد آن را وارسی کند تا مشکل قانونی نداشته باشد همچنین درون سیستم باید محتوبات پرونده را وارسی کند و مطمئن شود غلط املایی نداشته باشد.مانند اعضا ریاست مقدار سرمایه سهام سهم الشرکه باید با اوراق مطابقت داشته باشند.

چنانچه محتویات درون سیستم خطایی داشته باشند کاشناس آن را ثبت میکند و درخواست کننده نزد اپراتور مربوطه رفته تا به تصیح مشکلات بپردازد و مجدداً برای کارشناسی فرستاده می شود.چنانچه شرکت سهامی خاص باشد درخواست کننده باید تاییدیه بانکی فراهم کند و اگر شرکت سهامی عام باشد کارشناس مجوز جهت پذیره نویسی میدهد. با توجه به فعالیت شرکت چنانچه به مجوز نیاز باشد کارشناس استعلام آن را صادر خواهد کرد .در خارج از این حالت مراحل اداری باید طی شود که مشروط به فراهم آوردن اسناد و گذراندن تمام مراحل می باشد.

زمانی که در پرونده ها مشکل قانونی موجود نباشد توسط کامپیوتر آگهی تاسیس صادر خواهد شد ؛« قبل از سیستماتیک شدن بخش تأسیس آگهی تأسیس وارسی اوراق خاص بوسیله ی کارشناس فراهم می شد» و به تایید او می رسد و درخواست کننده جهت دریافت امضا به اتاق رئیس مراجعه میکند. در همان زمان  محتویات پرونده برای رئیس اداره فرستاده خواهد شد.چنانچه به تایید رئیس برسد محتویات پرونده بوسیله ی کامپیوتر مجدداً برای کارشناسی بازگشت داده خواهد شد.

یک نسخه همه ی اسناد ثبتی توسط کارشناس مهر می شود هزینه ی ثبت شرکت با در نظر گرفتن سرمایه شرکت مشخص می شود بوسیله ی سیستم اسناد تایید شده به حسابداری فرستاده می شود و هزینه ثبت،هزینه درج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار دریافت می شود.جهت دریافت اسناد و محتویات پرونده باید به بخش ثبت دفاتر رفته اسناد مهر شده و آگهی تاسیس را در پرونده ای دیگر گزاشته و به مسئول ثبت دفاترتسلیم شود.

در این مرحله به شرکت شماره ثبت تعلق می گیرد. درون دفاتر خاصی مشخصات و محتویات قید می شود و پای دفتر را کسی امضا میکند که اجازه ی امضاء دارد و در دبیرخانه آگهی تأسیس  شماره و مهر زده می‌شود وجهت قید کردن در روزنامه رسمی  یک نسخه از آگهی تأسیس  به درخواست کننده تحویل می شود و از هر یک از مدارک یک نسخه از تمامی اسناد به درخواست کننده تحویل داده می شود و اداره آن را مهر میکند و ثبت شرکت انجام می شود.

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با موسسه حقوقی آراکس تماس بگیرید و ضمن مشاوره رایگان نیز از تجربیات آن ها بهره مند شوید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
دقت در ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

موسسه حقوقی آراکس

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

مشاوره آنلاین ثبت شرکت در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه ثبتی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • محمد نصیری

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی آراکس بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس هست.