اخبار و مقالات

ژوئن 1, 2022

جستجوی اختراعات ثبت شده

مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا در این مقاله برآنست تا در مورد جستجوی اختراعات ثبت شده مطالبی را به اشخاصی که قصد ثبت اختراع دارند ارائه […]
ژوئن 1, 2022

گواهی ثبت اختراع چیست ؟

مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا در این مقاله تلاش برآن دارد تا در مورد گواهی ثبت اختراع مطالبی را به متقاضیان محترم ارائه نماید تا انتهای […]
ژوئن 1, 2022

نمونه اظهارنامه ثبت اختراع

برای ثبت اختراع مستلزم تنظیم و ارائه ثبت اختراع هستید ما در این مقاله به مطالبی درباره ی نمونه اظهارنامه ثبت اختراع پرداخته ایم.مقاله را بخوانید […]
ژوئن 1, 2022

حقوق مالکیت معنوی

حقوق مالکیت معنوی که با اسم حقوق مالکیت فکری نیز شناخته می شود ، در برگیرنده  حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری و […]