اخبار و مقالات

ژوئن 1, 2022

مراحل ثبت اختراع در ایران

شرط استفاده از حقوق مرتبط با مالکیت منوط به ثبت آن در نهاد مسئول انجام ثبت است و درصورت عدم ارائه اظهارنامه اختراع به مرجع ثبت ، […]
ژوئن 1, 2022

نمونه ادعانامه اختراع

محدوده های حمایت از اختراع از طریق ادعانامه مشخص می گردد. علت اهمیت ادعانامه اختراع ثبت شده این است که چنانچه بخوبی به شرح و ادعا […]
ژوئن 1, 2022

مراحل ثبت اختراع بین المللی

با بهره از مواردی نظیر حق ثبت اختراع یا پتنت، علامت تجاری، کپی راین یا حق نشر، برنامه بازاریابی یا مجموعه ای از این موارد می […]
ژوئن 1, 2022

مزایای ثبت اختراع در کنکور

مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا در این مقاله تلاش برآن دارد تا درباره مزایای ثبت اختراع در کنکور مطالبی را ارائه نماید تا انتهای مقاله با […]