اخبار و مقالات

ژوئن 1, 2022

راهنمای ثبت اختراع

در مقاله حاضر به شرح فرایند ثبت اختراع در اداره ی مالکیت صنعتی ایران و هم چنین روند ثبت اختراع از طریق معاهده همکاری ثبت اختراع […]
ژوئن 1, 2022

اداره ثبت اختراع و مالکیت معنوی و صنعتی

مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا در این مقاله تلاش و کوشش نموده است تا درباره اداره ثبت اختراع و مالکیت معنوی و صنعتی مطالبی را ارائه […]
ژوئن 1, 2022

تأثیر ثبت اختراع در کنکور

در این مقاله به مطابی درباره تاثیر ثبت اختراع در کنکور پرداخته شده است بهتر است نخست بدانیم که اختراع چیست؟ اختراع در واقع یک محصول […]
ژوئن 1, 2022

ثبت اختراع بین المللی

برای وارد کردن محصولات دانش بنیان به بازارهای داخل و خارج یکی از مسائل الزامی وجود اطمینان بر ای مالکان فناوری می باشد که حقوق مالکیت […]