اخبار و مقالات

ژوئن 1, 2022

ثبت اختراع در تهران

چنانچه یک فرایند یا محصولی برای نخستین بار بواسطه ی تفکر فرد ارائه گردد و مشکلی را در صنعت ،فن و یا کسب و کار برطرف […]
ژوئن 1, 2022

ثبت اختراع در کرج

فرایند تفکرات اشخاص که فکر یا ایده ای جدید در جهت برطرف کردن یک مشکل در صنعت ،شغل و یا امور دیگری ایراد می شود اختراع […]
ژوئن 1, 2022

مزایای طرح صنعتی

طرح صنعتی زمانی که تغییری در ظاهر یک کالا و یا بسته بندی ایجاد می نماید می تواند به نحوی قابل ثبت باشد . زیرا جذابیت […]
ژوئن 1, 2022

تمدید طرح صنعتی

طرح صنعتی،براساس ماده 20قانون ثبت اختراعات به هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها یا بدون آن […]