اخبار و مقالات

ژوئن 1, 2022

مدت زمان اعتبار طرح صنعتی

طرح صنعتی چیست؟ مطابق نظریه قانون ثبت اختراعات،به هر گونه ترکیب خطوط با رنگ ها و هر شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون […]
ژوئن 1, 2022

ثبت محصول تولیدی

ما در این مقاله برآنیم تا در مورد ثبت محصول تولیدی مطالبی را به متقاضیان محترم ارائه نماییم مقاله را مطالعه کنید و در صورت مواجه […]
ژوئن 1, 2022

زمان ثبت طرح صنعتی

در ماده 21 قانون ثبت اختراعات و ثبت طرح های صنعتی و ثبت علامت تجاری : زمانی می توان یک طرح را ثبت نمود که ویژگی […]
ژوئن 1, 2022

شرایط ثبت طرح صنعتی

مطابق ماده 20 قانونن ثبت اختراعات، طرح صنعتی در واقع از خطوط و رنگهایی که ظاهر یک کالا و محصول را تغییر می دهند و به […]