اخبار و مقالات

آوریل 16, 2022

انواع آورده در سرمایه شرکت

با توجه به آنچه شرکا به شرکت آورده اند اعتبار شرکت را نشان میدهد. آورده ها به دو نوع آورده نقدی و غیر نقدی تقسیم می گردد. آورده […]
آوریل 16, 2022

صدور جواز تاسیس

جواز تاسیس به مجوزی اطلاق می شود که کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی کسب می کنند تا بتوانند در کار تولیدی-اقتصادی مشغول فعالیت شوند. جوازی که […]
آوریل 16, 2022

مراحل دریافت کد اقتصادی

بعد از به ثبت رسیدن هر شرکت یا موسسه ای و صادر شدن آگهی تاسیس آن باید به مدت 2 ماه به منظور تشکیل پرونده و […]
آوریل 16, 2022

اسامی شرکتهای ثبت شده

ثبت شرکت تنهاراهی است که یک شرکت میتواند به صورت قانونی به فعالیت خود بپردازد و توسط دولت تحت نظارت قرار بگیرد.