اخبار و مقالات

ژوئن 1, 2022

ثبت طرح صنعتی بین المللی

به ترکیبی از خطوط یا رنگها و یا هرگونه شکل سه بعدی که با خطوط و رنگ ها و یا بدون آن  به صورتی باشد که […]
ژوئن 1, 2022

ثبت طرح و ایده

در این نوشتار به منظور آشنایی ذهن خوانندگان نخست به حقوق مالکیت فکری اشاره ای خواهیم نمود . بعد از آن وارد مبحث اصلی می شویم. […]
ژوئن 1, 2022

فرآیند ثبت اختراع در ایران

اختراع چیست؟ حاصل و نتیجه تلاش فکری و تلاش ذهنی مخترع اختراع می باشد که در چارچوب یک محصول صنعتی یا پروسه صنعتی نمایان می شود. […]
ژوئن 1, 2022

مراحل استعلام ثبت اختراع

مطابق ماده 1 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علامت های تجاری ، اختراع نتیجه فکر شخص یا اشخاص می باشد که برای اولین […]