اخبار و مقالات

ژوئن 1, 2022

تفاوت طرح صنعتی و اختراع

ما در این مقاله تلاش و کوشش نمودیم تا درمورد تفاوت هایی بین طرح صنعتی و اختراع وجود دارد مطالبی را به متقاضیان محترم ارائه نماییم […]
ژوئن 1, 2022

طرح صنعتی چیست ؟

مطابق ماده20 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علامت های تجاری هر نوع ترکیب خطوط یا رنگ ها و هر نوع شکل سه بعدی با […]
ژوئن 1, 2022

مدارک ثبت طرح صنعتی

هر نوع تغییر در شکل ظاهر یا نوع بسته بندی که سبب زیباشدن محصولی که شما تولید کرده اید شود و به جذابیت آن اضافه نماید طرح […]
ژوئن 1, 2022

شرایط ثبت ایده در ایران

ایده چیست؟ منظور از ایده، یک نوع نوآوری و یا سبک جدید از شیوه مصرف با اجرای خدمت و یا فعالیت است که با آسان تر […]