اخبار و مقالات

آوریل 16, 2022

چرا باید برند در کرج ثبت کنیم ؟

برای بسیاری از مردم این سوال مطرح است که چگونه از تبلیغات خود حفاظت نماییم ؟ ثبت برند یعنی ثبت نامی  منحصر به فرد برای خودتان […]
آوریل 16, 2022

صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

یک شرکت در کرج زمانی که بعد از طی مراحل قانونی در اداره ثبت شرکتها استان البرز ثبت شد و به فعالیتهای قانونی خود پرداخت ، […]
آوریل 16, 2022

صورتجلسه تغییر اعضا هیئت مدیره

لزوما بسیاری از شرکتها بعد از ثبت شرکت در کرج نیازمند تغییر اعضا هیئت مدیره خود دارند، که این مسئله توسط شرکا یا سهامداران انجام خواهد […]
آوریل 16, 2022

لیست طبقات علامت تجاری

ثبت برند شامل 45 طبقه خصوصی و عمومی میباشد. هر محصول یا خدمتی که برای ثبت برند آن اقدام می گردد لازم است دقیقا منطبق بر یکی […]