اخبار و مقالات

آوریل 16, 2022

تنظیم طرح توجیهی در کرج

در اولین قدم به توضیح طرح توجیهی می پردازیم: بسیاری از اشخاصی که میخواهند به عرصه تولید وارد شوند، آشنایی چندانی در زمینه تولید زیر نظر […]
آوریل 16, 2022

اخذ جواز تاسیس صنایع در کرج

اگر بخواهیم بطور خیلی ساده در مورد نحوه اخذ جواز تاسیس صنایع در کرج توضیح دهیم، میتوانیم اینگونه بگوییم :
آوریل 16, 2022

هزینه ثبت شرکت در کرج

برای اینکه یک شرکت در کرج ثبت نماییم، باید یک سری مراحل را انجام دهیم و برای خیلی از فعالان اقتصادی هزینه ثبت شرکت در کرج […]
آوریل 16, 2022

زمان و هزینه ثبت برند

 ثبت برند در دنیای تجارت گامی بلند برای کسب و کار به حساب می آید و همچنین در بازار تجارت بین المللی نیز بسیار مهم میباشد […]