اخبار و مقالات

ژوئن 1, 2022

ثبت اختراع و ثبت طرح صنعتی

حمایت از طرح های صنعتی و اختراعات ملزم به ثبت آن در اداره مالکیت صنعتی می باشد که هر کدام قانون و مقرراتی دارد که در این […]
ژوئن 1, 2022

مزایای ثبت اختراع بین المللی

پیمان نامه شراکت ثبت اختراع یک پیمان نامه جهانی می باشد ، که سازمان جهانی مالکیت معنوی سرپرستی آن را بر عهده دارد و 148 عضوی […]
ژوئن 1, 2022

روش های استعلام اختراعات ثبت شده

به نتیجه فکر شخص یا اشخاصی  که برای اولین بار پروسه  فرآورده ای خاص را ارائه می کنند تا بدین ترتیب اشکالی را در یک فناوری، […]
ژوئن 1, 2022

شرایط ثبت ایده

در نوشته حاضر،  قبل از آنکه به مطلب اصلی بپردازیم، در شروع، جهت آگاهی و شناخت ذهنی خوانندگان به موضوع حقوق مالکیت فکری پرداخته خواهد شد […]