اخبار و مقالات

ژوئن 1, 2022

ایده برای اختراع جدید

در نوشته حاضر،  قبل از آنکه به مطلب اصلی بپردازیم، در شروع، جهت آگاهی و شناخت ذهنی خوانندگان به موضوع حقوق مالکیت فکری پرداخته خواهد شد […]
ژوئن 1, 2022

مزایای اختراع در مقایسه با اختراعات و روش های موجود

بایستی برتری و ممتاز بودن  اختراع در مقایسه با دانش و فناوری و اختراعات موجود، به صورت آشکار و هویدا نشان داده شود  و با قید نمودن […]
ژوئن 1, 2022

PCT چیست ؟

قراردادی بین المللی تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری یعنی WIPO  در رابطه با همکاری ثبت اختراع می باشد که شعبه اصلی آن در ژنو قرار […]
ژوئن 1, 2022

ثبت ایده اجرایی

حق مالکیت فکری در حقیقت حق مالکیت معنوی فرد است که مواردی از قبیل حقوق مرتبط با خلق و خلاقیت‌های فکری انسان در شالوده‌های متنوعی از […]