اخبار و مقالات

ژوئن 1, 2022

هزینه ثبت اختراع در ایران

اختراع نتیجه تراوشات ذهنی انسان با هدف رفع مسائل فنی موجود تعریف شده است. براساس قانون ، مخترع یا کاشف هر گونه اختراع جدید یا اکتشافی […]
ژوئن 1, 2022

بانک اطلاعاتی اختراع در خارج از ایران

توصیه شده مخترعان قبل از مراجعه به اداره مالكيت صنعتي كشور، به قسمت "جستجوی اختراعات" در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نگاه کنند تا […]
ژوئن 1, 2022

نحوه تنظیم ادعانامه اختراع

توضیحات مرتبط با اختراع باید به شکلی جامع جنبه های علمی، روند شکل گیری آن، مصارف صنعتی و هدف اختراع را شرح دهد. چنانچه هدف اختراع، […]
ژوئن 1, 2022

طبقه‌بندي بين‌المللي طرح صنعتي

طرح صنعتی در حقیقت به ترکیبی از رنگ و خطوط یا هر شکلی با خط و رنگ یا بدون آنها محسوب شده؛ به طوری که سبب […]