برای تمدید کارت بازرگانی افراد حقوقی جهت درج در پرونده باید مدارکی که در این مقاله نام برده می شود تهیه شود.

مدارک لازم برای تمدید کارت بازرگانی

1- فرم دال ( توسط پایگاه اینترنتی تکمیل شود و متقاضی آن را مهر و امضاء کند (چنانچه مدیرعامل عوض شود باید در دفترخانه اسناد رسمی به امضا برسد)

2-  هنگام رفتن به اتاق باید کارت بازرگانی اصل داده شود.

3-  کارت ملی اصل ( چنانچه تغییراتی در شناسنامه بوجود بیاید باید از عکس و تمام صفخات شناسنامه اسکن شود)

4- ارائه تاییدیه اصلی 181ق.م.م که تایید میکند در سال آخر کارکرد تمدید کارت بازرگانی در سال حاضرایرادی ندارد به نشانی درج شده در کارت بازرگانی

5- ارائه اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سال 02، 09،01وتمامی اسناد قطعی پرداخت مالیات در سالهایی که کارت بازرگانی تمدید شده ولی به اتاق داده نشده است.

6-ارائه تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی به نشانی دفتر مرکزی شرکت و یا نشانی کارخانه .

7- دو عدد عکس (جدید، تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )

8- چنانچه دفتر اجاره شده باشد ،  اجاره نامه اصلی که تمدید شده ارائه شود.

9- ارائه روزنامه رسمی تشکیل و تغییرات شرکت تا به امروز .

تذکر :1در صورتی که زمان روی کار بودن هیئت مدیره در شرکت سهامی تمام شده باشد برای تمدید آن باید در روزنامه رسمی درج شود.تذکر :2چنانچه شکل شرکت تغییر کند باید در روزنامه رسمی ثبت شود و همچنین اظهارنامه شکل کنونی شرکت از اداره ثبت شرکت ها مورد نیاز است.

10- چنانچه مدیر عامل تغییر کند مدارک ذیل مورد نیاز است:

الف- اصل کارت ملی مدیرعامل.

ب- اصل تاییدیه نداشتن سابقه کیفری مدیرعامل جدید.

ج- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم جهت آقایان .

تبصره : درخواست کنندگانی که ۵۹ سال داشته باشند نیازی نیست کارت پایان خدمت داشته باشند.ث

11- مدرک تحصیلی دارای اعتبار (دست کم دیپلم)

تبصره : افرادی که  پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند ICTنهادهای مربوطه چنانچه دوسال از تاریخ صدور پروانه آنها گذشته باشد نیازی به ارائه اسناد ذکر شده ندارند .

12- دست کم باید ۲۳ سال داشته باشند.

13- چنانچه نشانی تغییر کند باید یکی از مدارکی که گفته می شود ارائه شود:

الف- سند مالکیت شش دانگ به اسم شرکت، به نشانی دفتر مرکزی.

ب- اجاره نامه محضری دارای اعتبار به اسم شرکت، جهت محل کار و به نشانی دفتر مرکزی.

ج- اجاره نامه  ای که کد رهگیری از بنگاه داشته باشد وهمچنین هولوگرام به نشانی شرکت، جهت محل کار و به نشانی دفتر مرکزی.

14- افراد خارجی که درخواست کارت بازرگانی دارند در کنار دادن اسناد ذکر شده غیر از بند 8 باید تاییدیه مجاز بودن مدیران خارجی را از سفارتخانه مربوطه داشته باشند و کپی جواز کار و سکونت نیز ضمیمه مدارک اصلی باشد.

15- دادن اسناد تولیدی دارای اعتبارجهت تولیدی ها توسط یکی از وزارتخانه های تولیدی (شامل تولیدی هایی که پروانه کسب دارند نمی شود).

16- درصورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد علاوه برسایر اسناد ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است :

الف-  سند مالکیت اصل که به اسم و نشانی دفتر مرکزی شرکت باشد شش دانگ.

ب- اجاره نامه اصل محضری که دارای اعتبار بوده به اسم شرکت جهت محل کار و به نشانی دفتر مرکزی باشد.

ج- اجاره نامه اصل بنگاه املاک که  کد رهگیری و هولوگرام به اسم شرکت داشته باشد، جهت محل کار و به نشانی دفتر مرکزی

د- اصل کارت ملی مدیرعامل.

ه- اصل تاییدیه نداشتن سابقه کیفری مدیرعامل جدید 1ماه بیشتر از صادر شدن آن نگذشته باشد.

و- مدرک تحصیلی معتبر (دست کم دیپلم.)

ز- تاییدیه اصلی بانک که تایید میکند حساب جاری واعتبار بانکی به نام درخواست کننده مورد قبول است( فقط روی فرمالف مورد تایید می باشد ) با مهر امضای رئیس شعبه. ( همچنین حسابهای جاری شتاب مرتبط با شهرستانها چنانچه روی فرم ( الف) تایید شده باشد

نکته :1افرادی که بصورت  تمام وقت  کارمند ادارات دولتی هستند نمی توانند کارت بازرگانی اخذ کنند.

نکته :2 هنگام انجام کارهای  برابراصل اسناد و اخذ کارت بازرگانی مدیرعامل و یا نماینده قانونی او باید حضور داشته باشند.

نکته :3هر واحد ملکی میتواند دارای یک کارت بازرگانی باشد.

نکته :4تمامی اسناد در محل اتاق برابر اصل می گردد.

نکته :5درخواست کنندگان هنگامیکه توسط سایت اتاق اطلاعات خود را برای ثبت نام و انتخاب نوع فعالیت کامل میکنند توجه کنند  که نوع فعالیتی که در نظر دارند خواسته های وارداتی آنها را برآورده می نمایدچراکه برای واردات محدودیتهایی وجود دارد که در صادرات وجود ندارد.

اسناد لازم برای تشكيل پرونده تمديد كارت بازرگاني افراد حقيقي

1- فرم دال  از وب سايت به همراه مهر و امضاء درخواست کننده کامل شده باشد.

2- اصل كارت بازرگاني هنگامی که به اتاق مراجعه میکنند ارائه شود.

3- اصل كارت ملي و اگر شناسنانه دارای تغییرات باشد تمامی صفحات و عکس باید اسکن شود.

4- دو عدد عكس جديد، تمام رخ ، ساده ، رنگي و با پشت زمينه سفيد

5- تاییدیه اصلی موضوع ماده 186ق.م.م  سال آخرکارکرد نشان دهنده ی اینکه تمدید کارت بازرگانی در سال کنونی مانعی ندارد  به نشانی که دركارت بازرگاني. قید شده است.

6- اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 92، 91،90وتمامی اوراق قطعي پرداخت ماليات در سالهايي كه كارت بازرگاني تمديد شده ولی به اتاق ارائه نشده.

7- تولیدی ها و صادر کنندگان پوست و روده باید تسویه حساب اصلی بيمه تامين اجتماعي ارائه دهند.

8- اجاره نامه اصلی دفتر کار یا تمدید اجاره نامه چنانچه ملک اجاره شده باشد.

9- چنانچه محل کار جابجا شود در کنار یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس که از اداره ثبت شرکتها گرفته شده باید یکی از اسنادی که شرح داده میشود ارائه شود:

الف- سند مالكيت شش دانگ اصلی به اسم درخواست کننده، به نشانی دفتر كار نشانی اظهار نامه.

ب- اجاره نامه محضري اصلی دارای اعتبار به اسم درخواست کننده، جهت محل كار و به نشانی دفتر كار نشانی اظهار نامه

ج- اجاره نامه اصلی بنگاه املاك که كد رهگيري به اسم درخواست کننده داشته باشد، جهت محل كار و به نشانی دفتر كار نشانی اظهارنامه .

11- اسناد توليدي دارای اعتبار اصلی اخذ شده از يكي از وزارتخانه هاي توليدي جهت توليدي ها(واحدهای توليدي که پروانه كسب دارند از این بند مجزا هستند)

12- چنانچه دو سال بیشتر از تاريخ اتمام اعتبار كارت گذشته باشد در کنار اسناد ذکر شده اسناد ذیل باید ارائه شود:

الف – تاییدیه اصلی نداشتن سابقه کیفری.

ب- تاییدیه اصلی بانك روی فرم الف حساب جاری و اعتبار موجه بانکی درخواست کننده را تایید کرده باشد. ( به همراه مهر امضاي رئيس شعبه. )همچنین حسابهاي جاري شتاب شهرستانها در فرم الف تایید شده باشد مورد قبول می باشد.

ج- دارا بودن دست کم دیپلم متوسطه جهت مدرک تحصیلی و اسناد خارجی نیز باید بوسیله اداره دانش آموختگان  وزارت علوم ارزشیابی شود تا مورد قبول قرار گیرد.

تبصره : کسانی که صاحب پروانه بهره برداري صنعتي، كشاورزي، معدني، خدمات فني مهندسي وخدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT ازمراکز مربوطه به شرطی که دو سال از انقضای تاريخ صدور پروانه ، ازارائه مدرك فوق معاف مي باشند و ملزم به ارائه اصل مدرك توليد هستند .

تذكر :1كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند.

تذكر :2در مراحل برابراصل نمودن مدارك و دريافت كارت بازرگاني حضور متقاضي يا نماينده قانوني او الزامي است.

تذكر :3براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد.

تذكر :4كليه مدارك در محل اتاق برابر اصل ميگردد.

تذكر :5متقاضيان محترم درانتخاب رشته فعاليتهاي خاص درزمان تكميل اطلاعات ثبت نامي از طريق سايت اين اتاق دقت فرمايند كه رشته هاي انتخاب شده در راستاي نيازهاي وارداتي آنان باشد زيرا تنها واردات در چهارچوب رشته هاي انتخابي امكان پذير خواهد بود وبراي صادرات كالا محدوديتي وجود ندارد .

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
دقت در ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

موسسه حقوقی آراکس

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

مشاوره آنلاین ثبت شرکت در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه ثبتی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • محمد نصیری

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی آراکس بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس هست.